Cjenik

Implantati

Implantat 4500
Suprastruktura (abutment) 1300
Sinus lift veliki (vanjski) 5250
Sinus lift mali (unutarnji) 2250
Kost za augmentaciju 1500

Kirurgija

Ekstrakcija zuba komplicirana 350
Ekstrakcija zuba 250
Alveotomija 1125
Apikotomija 1125

Ispuni (plombe)

Kompozitni ispun jednoplošni 300
Kompozitni ispun dvoplošni 350
Kompozitni ispun višeplošni 400
Privremeni ispun 100
Endodontsko čišćenje i punjenje kanala (po kanalu) 300

Protetika

Keramička kruna na wirron metalu 1400
Keramička kruna na w/m na implantatu 1650
Keramička kruna na bijelom zlatu 2625
Bezmetalna keramička kruna Emax 2250
Keramička kruna na cirkon 2250
Keramička kruna na cirkonu na implantatu 2400
Keramička ljuska (veneer) 2250
Totalna proteza (akrilat) 4500
Parcijalna proteza (akrilat) 4500
Totalna proteza (wirron) 6000
Parcijalna proteza (wirron) 6000
Imedijatna proteza 1500
Anker 900
Prečka 900
Inlay kompozitni 1875
Inlay zlatni + mat. 1850
Ips keramički inlay 1850

Parodontolgija

Čišćenje zubnog kamenca (subgingivalno, prophyflex, par. obr.) 450
Pjeskarenje zubi 200

Izbjeljivanje zubi

Izbjeljivanje zubi (obje čeljusti) 1400

Estetika lica

Dermalni fileri (ovisno o gustoći) od 2200 kn
do 2800